4 anledningar till vaginal torrhet

4 orsaker till vaginal torrhet

4 anledningar till vaginal torrhet

Trots att det är en vanlig uppfattning är vaginal torrhet inte bara ett symptom för kvinnor i klimakteriet – det är också ett problem som unga kvinnor upplever. Det kan ofta var kopplat till andra hälsoproblem, eller förekomma i vissa perioder när kvinnan genomgår en förändring. Som tur är finns det många lösningar för vaginal torrhet, som till exempel vattenbaserade glidmedel. Men låt oss först titta på några av de orsaker som är kopplade till vaginal torrhet.

1) Hormonella förändringar kan ge vaginal torrhet

Kvinnors hormoner kan spela en stor roll när det kommer till många otrevliga och ibland besvärliga symptom. Det kan till exempel ske stora förändringar i kvinnors östrogennivåer när de kommer in i klimakteriet, när de ammar och efter födseln. När det sker en minskning av dessa specifika hormoner kan det leda till att man får vaginal torrhet. Det kan resultera i att kvinnornas libido minskar, och i sin tur leda till avsaknad av sexlust. Under denna period kan det vara en god idé att använda glidmedel för att minska vaginal torrhet.

2) Medicin kan orsaka vaginal torrhet

Flera mediciner har biverkningar som antingen inte kan förutspås eller undvikas. En av de vanligaste medicinerna som kan orsaka vaginal torrhet är antihistamin, som ofta skrivs ut vid symptom av hösnuva eller olika allergier.

Denna typ av medicin har en uttorkande effekt på kroppen, och kan därför orsaka torrhet kring det kvinnliga könsorganet. Det rekommenderas att du använder en kondom med glidmedel när ni har sex, för att behålla den sköna och intima känslan.

3) Ångest och stress kan orsaka vaginal torrhet

Utöver hormonella förändringar och medicin kan även känslomässiga omständigheter vara en viktig faktor som påverkar kvinnors sexlust. När kvinnan saknar sexlust så kan det också finnas en risk för vaginal torrhet.

Det är ofta känslor som stress, nervositet eller depression som gör att kvinnan inte känner sig sexig, och därmed inte blir tänd på samma sätt som tidigare. Stress, ångest och depression är alla tre tillstånd som påverkar vår omgivning, och speciellt våra relationer. Det är därför viktigt att du pratar med din partner om att eventuellt använda vattenbaserat glidmedel när ni vill vara intima – och inte minst att ni tar god tid på er så att du kan känna dig avslappnad.

4) Du har sex med fel partner

Sex med den rätta partnern ska kännas roligt, intimt och skönt för båda två. Om din sexlust har minskat eller om du tvivlar på att din partner kan få dig att tända till, finns det en risk att det är problem med ert förhållande. Om det är brist på njutning under sexet kan det leda till vaginal torrhet eftersom det blir svårare att bli våt.

Vaginal torrhet är ett obekvämt och ofta smärtsamt tillstånd, som många gånger är förknippat med andra symptom. Rådfråga alltid en läkare om symptomen eftersom de är bäst lämpade att informera dig om möjliga behandlingar.