Här berättar vi om hur det går till att tillverka kondomer, vad de består av och vilka tester vi utför för att se till att våra kondomer håller högsta möjliga kvalitet. Vi uppfyller inte bara internationella standarder – vi överträffar dem.

Det här är anledningen till att miljontals människor väljer Durex varje dag...

Så här tillverkas kondomer

All kondomtillverkning börjar på ungefär samma sätt: för att se till att latexmaterialet blir tillräckligt stabilt och starkt tillsätts kemikalier, och därefter hettas materialet upp (”prevulkanisering”). Under den här processen reagerar kemikalierna med gummit i latexmaterialet så att det blir starkare och mer robust samtidigt som allergirisken minskas.

För att vara säkra på att inte missa något testar vi sedan materialet igen.

Därefter förs latexmaterialet vidare till enorma förvaringstankar med kontrollerad temperatur.

En lång rad rena glasstavar doppas i latexmaterialet så att de blir helt täckta av det.

Stavarna roteras sedan så att latexlagret blir helt jämnt.

När detta lager har torkat doppas stavarna en andra gång.

Därefter förs stavarna in i en ugn där gummit vulkaniseras. Nu slutförs alla kemiska reaktioner, så att latexkondomerna får rätt styrka och elasticitet.

Slutligen lossas kondomerna från stavarna, de tvättas för att avlägsna eventuella vattenlösliga rester och pudras med ett farmakologiskt säkert puder.

Noggrann testning

Nästa steg är en paus på ungefär två dagar, så att latexkondomerna härdas.

Sedan är det dags för den elektroniska testmaskinen, som kontrollerar att kondomerna är fria från hål och andra defekter. Därefter förs kondomerna vidare till förpackningsmaskinen och placeras i sina styckförpackningar.

Samtidigt injiceras eventuellt glidmedel och doft-/smakämnen i varje förpackning.

Till sist försluts förpackningarna med värme och stämplas med satsnummer och utgångsdatum. Slumpvis utvalda förpackningar kontrolleras för att se till att de inte läcker eller är skadade.

Durex-kondomerna har alltid kvadratiska förpackningar (något som numera är branschstandard) eftersom vi har upptäckt att detta ger mindre påfrestningar på kondomerna än avlånga, rektangulära förpackningar.

Till sist förpackas Durex-kondomerna i kartonger och är redo att transporteras ut till kunderna.

Eller ... nästan redo...

Innan kondomerna lämnar fabriken gör vi en slutkontroll för att se till att de uppfyller alla relevanta nationella och internationella standarder (för latexkondomer). Dessutom måste de uppfylla de ännu strängare kraven i Durex egen kvalitetsstandard.

Vilka tester gör vi, och varför?

Elektronisk testning: Varje kondom kontrolleras så att den inte har hål, defekter eller skönhetsfel

Läckagetestning med vatten: Varje månad fylls över 2 000 000 av våra nytillverkade kondomer med vatten och hängs upp i en minut för att upptäcka eventuella läckage

Lufttestning: Varje månad fylls cirka 500 000 av våra nytillverkade kondomer med luft för att testa styrka och elasticitet (internationell standard för latexkondomer: 18 liter. Durex-standard för latexkondomer: minst 22 liter. En Durex-kondom kan normalt fyllas med 40 liter.)

Om något av testerna misslyckas för någon av provkondomerna kasseras hela tillverkningssatsen – upp till 432 000 kondomer!

Det är omsorgen om detaljer och de strikta kvalitetsstandarderna som gör att Durex i dag ofta anlitas som rådgivare av nationella och internationella vård- och tillsynsmyndigheter, sjukhus, forskare och akademiker.

De vet – och vi vet – att du kan lita på Durex.