Vårt kontinuerliga forskningsprogram rymmer en mängd olika typer av forskning som ger oss värdefull information om hur konsumenterna tänker och känner, så att vi alltid håller jämna steg med de senaste trenderna och innovationerna.

2006/2007 genomförde vi en enkätundersökning om sexuell hälsa där vi intervjuade 26 000 människor över 16 års ålder i 26 länder. Här är resultatet.

Är människor i allmänhet nöjda med sitt sexliv?

Nej, globalt sett är långt ifrån alla nöjda. Många av oss har tydligen förlorat inte bara äventyrslustan utan också lusten och intresset i allmänhet.

60 procent svarade att sex är roligt och njutbart och en viktig del av livet, men bara 44 procent är helt nöjda med sina sexliv.

Enkäten visade att de flesta blir mindre nöjda med sexlivet när de blir äldre, och det gäller män i större utsträckning än kvinnor. Det beror delvis på att många har mindre sex när de blir äldre, och att många har levt länge i samma relation.

Det gör att glöden och gnistan avtar och slentrianen tar över. Ett intressant resultat var att den sexuella nöjdheten inte påverkades negativt av att få barn.

Vilka fysiska faktorer ökar den sexuella nöjdheten?

Att vara fri från stress och ha god mental och fysisk hälsa

Ingen stress eller press för att uppnå orgasm

Inga fysiska sexuella störningar

Att ha sex och förspel ofta

Rent allmänt är det viktigt att vi inte känner oss stressade och att vi är friska mentalt och fysiskt.

Att få orgasm är en viktig faktor för sexuell nöjdhet. Bara 48 procent svarade att de vanligtvis får orgasm. Globalt är det dubbelt så många män (64 procent) som kvinnor som regelbundet får orgasm.

Att kunna behålla erektionen och att få tillräcklig lubrikation för att kunna njuta av sex är en annan viktig faktor, enligt våra resultat. Trettiofyra procent av kvinnorna som tillfrågades har någon gång i livet haft torra slemhinnor. 24 procent av männen har upplevt problem med att få erektion och 29 procent har haft problem med att behålla erektionen.

Dessutom handlar sexuell nöjdhet för båda könen mycket om att ha sex ofta, och att ha tillräckligt mycket förspel. Den sexuella nöjdheten är som störst i åldersgruppen 20–34 år, som också är den grupp som har mest sex, men många fortsätter att ha mycket sex även senare: de som är över 65 har sex mer än en gång i veckan. Olika mycket sex i olika länder

Vilka känslomässiga faktorer ökar den sexuella nöjdheten?

Att känna närhet till sin partner

Att ha ett spännande sexliv

Inga fysiska sexuella störningar

En bra första sexupplevelse

Våra sexuella prioriteringar håller på att förändras. Vi är ute efter de mjukare, mer sofistikerade sidorna av sex med våra partners. Vi vill ha mer romantik och en tryggare känsla i sängen.

Att känna närhet till partnern och att känna sig älskad, respekterad och trygg är mycket viktigt för den sexuella nöjdheten.

Ömsesidig respekt är en annan viktig faktor för ett tillfredsställande sexliv. Åttiotvå procent av alla som är nöjda med sitt sexliv uppger att de känner sig respekterade av partnern under sex. Trettionio procent vill gärna ha mer kärlek och romantik. 36 procent skulle vilja ha mer kvalitetstid på tu man hand med partnern, 31 procent vill ha det roligare, kommunicera bättre och öka förtroligheten med sin partner, medan 29 procent önskar sig mer sexlust. Trettiosju procent säger att de känner sig för stressade och trötta.

Att ha ett spännande sexliv är också viktigt, men den här faktorn avtar hos de som levt länge i en relation. De som har levt i samma relation i minst tre år är ofta de minst hämmade. Det är viktigt att försöka hålla uppe spänningen i sexlivet. Femtiotre procent svarade att de ser stora fördelar med lite mer lekfullhet, till exempel rollspel, massage, sexuella fantasier eller bondage.

Vad är kontentan av det här?

De flesta av oss skulle må bra av att ägna lite mer tid och energi åt våra sexliv, och lite mer romantik och lekfullhet är aldrig fel! Vi kan också försöka bli lite mer hämningslösa och lite mer öppensinnade, och skaffa mer information om hur vi kan ge och ta emot njutning. Och varför inte ta hjälp av produkter som förbättrar sexlivet? Två tredjedelar svarade att de inte använder produkter för att förbättra sexlivet, men hälften skulle vilja göra det.

Hur kan jag bli nöjdare?

Sammanfattningsvis kan vi säga att de viktigaste faktorerna för sexuell nöjdhet är:

Fysisk och känslomässig hälsa

          Det är viktigt att vi känner oss friska i allmänhet och inte är för stressade

Fysiologiska problem

          Frihet från fysiska sexuella störningar är också viktigt

Känslomässiga relationer

          Vi behöver känna oss älskade, respekterade, avslappnade och trygga i relationen

Spänning

          Sex ska vara spännande, varierat och roligt!

Durex har många produkter som kan hjälpa dig att njuta mer av sex. Vi kan förstås inte direkt påverka din fysiska och känslomässiga hälsa, men vi är väl medvetna om hur viktigt det är. Fundera gärna över den här faktorn och hur den påverkar just din sexuella nöjdhet. Vad gäller fysiologiska sexuella problem och störningar har vi olika produkter som kan vara till hjälp för både män och kvinnor.

Sammanfattning

Vi hoppas att resultaten av vår undersökning är både intressanta och relevanta för dig. Kanske kan den ge dig en del tips och inspiration om hur du kan bli nöjdare med ditt sexliv? Allt handlar om en kombination av fysiska och känslomässiga faktorer, och om att fundera mer över vad som fungerar för just dig. Många av oss kanske behöver hitta tillbaka till lekfullheten och spänningen i sängen. En viktig slutsats av den här studien är att sexuell nöjdhet handlar om mycket mer än att ha sex ofta.