Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper

Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper
Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper
Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper
Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper
Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper
Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper
Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper
Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper

Durex Butt Plug Set, Deep & Deeper

Varför kommer du att älska det

Produktegenskaper

  • Set med två analpluggar i olika storlekar
  • Designad för att anpassa sig till din kropp
  • Silkeslen yta i silikon. Vattentät
  • Diskret påse för förvaring, lätt att rengöra
  • Återvinningsbar förpackning

Produktbeskrivning

FÖRHÖJER NJUTNINGEN: Det här setet med 2 pluggar (enkel/dubbel) gör det lättare att hitta rätt intensitet för massor av njutning. Ease in. Ease out. Utformade för att förstärka sexupplevelsen och ge ännu mer njutning.  
HÖGKVALITATIVT BUTT PLUG SET: Pluggarna är gjorda av sammetslent silikon och passar bra när du börjar utforska anal njutning. De är fasta men flexibla. De är utformade för att passa din kropp, har avsmalnande spets för enkel införing och är bredare vid basen så de sitter på plats.  
100 % VATTENSÄKRA: Njut när och var du vill – i duschen, badet eller poolen.  
PERFEKT FÖR: Förstagångsanvändare/nybörjare/utforskare. Maxa den anala njutningen när du leker på egen hand eller med en partner, med valfritt vattenbaserat glidmedel från Durex. Det är enkelt att njuta överallt: ta med leksakerna i den diskreta förvaringspåsen (ingår).  
DISKRET LEVERANS: Levereras i en diskret förpackning utan varumärken och utan information om innehållet.  
EN VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE AV KONDOMER OCH GLIDMEDEL**: Över 90 år av hållbarhet, pålitlighet och kvalitet. *Baserat på försäljningsdata
Dags för nya, sköna äventyr! Använd generöst med vattenbaserat glidmedel från Durex både på dig själv och Butt Plug Set för att maxa den härliga känslan. Ta god tid på dig, slappna av ordentligt och var försiktig – både på vägen in och ut. Använd de 2 pluggarna i setet Butt Plug set, Deep & Deeper för att utforska vad som är skönast för just dig. Den mindre pluggen passar bra när du börjar utforska anal njutning. Allt eftersom du blir van kan du använda den större pluggen för att experimentera och njuta ännu mer. Den svängda formen ger dig extra sköna stunder. Använd de olika storlekarna för att utforska olika typer av sensationer och olika intensiteter. Den här produkten är endast avsedd för anal användning. Det är bra att vara informerad, så läs alltid de medföljande instruktionerna innan du börjar. 

Säkerhetsinformation

Den här sexleksaken får endast användas av vuxna. Förvaras utom räckhåll för barn. Vi vill att du ska känna dig trygg och ha full kontroll. Läs därför broschyren och alla instruktioner noga innan du sätter igång, och behåll broschyren så länge du har kvar leksaken.

Användningsinstruktioner

Vi vill att du ska känna dig trygg och ha full kontroll. Läs därför informationen i broschyren noga. Så här använder du produkten: 

1. Använd generöst med vattenbaserat glidmedel från Durex bade på dig själv och på Deep & Deeper, så minskar du risken för skador och maxar den härliga känslan. Den här produkten är endast avsedd att användas analt. 

2. Ta god tid på dig, slappna av ordentligt och var försiktig ? bade på vägen in och ut. Var noga med att inte fora in pluggarna längre än till flänsen. 

3. Använd de 2 pluggarna i setet för att utforska vad som får just dig att njuta mest. För bara in en plug åt gången, för att minska skaderisken. Den mindre pluggen passar bra när du börjar utforska anal njutning. Allteftersom du blir van kan du använda den större pluggen för att utforska och njuta ännu mer. Den svängda formen ger dig extra sköna stunder. Använd de olika storlekarna när du avancerar din anala lek och även för att utforska olika nivåer av njutning. Allt eftersom du blir van kan du använda den större pluggen för att utforska och njutaän nu mer. Den svängda formen ger dig extra sköna stunder. Användde olika stor lekarna när du avancerar din analalekoch även föratt utforskaolika nivåerav njutning. 

För riktigt ren njutning: 

1. Sköljpluggarna ivarmtvatten och tvättaavdem med mildtvål (utan alkohol,petroleumbaseradelösningsmedelelleraceton). 

2. Torkaavpluggarna meden luddfri trasaeller handduk. Användinga värmekällor föratt torkadem. 

3. Rengöralltidpluggarnaföreoch eftervarje användning. 

Förvara pluggarna smart så att de håller länge: Förvarasexleksakerna i den medföljandepåsen och påen sval, torr,dammfri,välventileradplats skyddadfrån direkt solljus,värmekällor, högatemperatureroch fukt. Undvikatt förvaradem tillsammans medleksakeravandra material. 

Kassera på rätt sätt: Leksakernakan kasseras i hushållsavfallet. 

Kom ihåg: Behållbroschyren. Den innehållerviktiginformation om hurdu använderoch kasserarprodukten.Förpackningen ärplomberad. Kontrollera produkten innan duanvänderden. Användinteprodukten om den är skadad. Sexleksaker skavararoligaoch ge njutning. Slutaomedelbartattanvända leksaken om duuppleverobehag, smärtaellerblödning. Om dufår symtom som inteförsvinner skadukontaktaläkare. Produkterna i setet skavaraenklaatt förain och tautom musklernaär tillräckligtvidgadeoch avslappnade. Var försiktigoch tryckinteför hårt närduanvänderpluggarna, föratt minska skaderisken. Om du har hemorrojder skadurådgöra medläkareinnan du använderden härprodukten. Analpluggarnafrån Durex hardesignats meden bredarebas, såattdeinteskakunnatryckas in helt iändtarmen. Om analpluggarna i setetanvänds rättoch enligtbruksanvisningen gårdetatt föra in,användaoch tautdem påett säkert sätt. Om detändå händeratt någon av pluggarnaförs sålångt in iändtarmen attden intesynsellerkan kännas från utsidan skadusökaakutvård. Om dufår magsmärtor, illamåendeoch kräkningar, feberoch blödningurändtarmen och det finns främmandeföremål i ändtarmen skadugenast sökaakutvård. Om duärgravidskadurådgöra med läkareinnan duanvänderden härprodukten. 

Deep & Deeperär inget preventivmedeloch skyddar inte mot sexuelltöverförbarainfektioner. Haroligtoch njut medleksaken, men vi rekommenderarattduintedelarden medandra. Om duväljerattdelaleksaken meden eller flerapartners skadufölja rengöringsinstruktionernaextra noga. Rengör leksaken mellan sessionernaoch mellan olikapartner. Nären plugg harvidrörteller förts in ianus skadusetillatt den sedan intekommer ikontakt medandraintimområden (tillexempel slidan) eller munnen. Huvudmaterialet i leksakernaär silikon. Dukan användadem med valfrittvattenbaseratglidmedel från Durex (medföljer inte). Användinga oljebaseradeeller silikonbaseradeglidmedel, massageolja, handkräm eller liknande medprodukten. Mer information finnspå: www.durex.com. 

ANSVARSFRISKRIVNING: TILLVERKAREN/ÅTERFÖRSÄLJAREN TAR INGET ANSVAR FÖR FELAKTIG ANVÄND-NING AV DEN HÄR SEXLEKSAKEN. Produkten kan komma att ändras. Bilden är endast avsedd som illustrati-on. +468200070. ConsumerHealth_SE@reckitt.com RB Health Nordic A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg – Denmark